Infinity logotype

Novosti

Infinity News Page
Infinity News Page scroll
Single News Image
Infinity partnerstva sa najvećim globalnim kompanijama

Jedna od garancija kvaliteta Infinity grupacije je partnerstvo sa vodećim globalnim organizacijama.

Infinity grupacija ponosna je što se na putu ka ostvarenju postavljenih ciljeva udružuje sa kompanijama koje predstavljaju lidere na međunarodnom tržištu, te što sa njima dijeli vrijednosti i ekspertizu, kao i želju za pokretanjem inovacija.

Okupljajući najbolje strateške partnere grupacija Infinity konstantno se trudi da svojim korisnicima ponudi samo najkvalitetnija rješenja u svim njenim poslovnim segmentima.

Single News Slide